sieci zewnętrzne

odwodnienia

technika grzewcza

systemy instalacyjne

technika sanitarna

płytki ceramiczne

narzędzia

Jak rozwiązać problem wody deszczowej?

deszczówka, woda deszczowa, zagospodarowanie wody deszczowej, aquacell, odwodnienia liniowe, rynny, rozsączanie, retencja, studzienka deszczowa, filtr

Woda na działce? Zastanawiasz się co zrobić z deszczówką? Ten artykuł podpowie Ci jak zagospodarować wodę deszczową w obrębie działki. Z powodu postępującej urbanizacji terenów, naturalny obieg wody w przyrodzie jest zakłócany. Szczelnie utwardzone powierzchnie dróg, chodników, parkingów i podwórek nie pozwalają swobodnie wsiąkać w glebę wodom deszczowym, nagromadzona z tego powodu większa ilość deszczówki stanowi zatem poważny problem dla właścicieli posesji, którzy przy większych opadach doświadczają zalegania wód deszczowych w postaci dużych kałuży a nawet lokalnych podtopień. W tej sytuacji normalne korzystanie z działki może okazać się utrudnione a czasem wręcz niemożliwe. Zbyt duża ilość nagromadzonych opadów może równocześnie niekorzystnie wpływać na budynek.

Należy pamiętać, że obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Dlatego też zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić w obrębie swojej działki.

Co zatem zrobić z deszczówką?

woda deszczowa

Jeśli nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji deszczowej ani odprowadzenia ścieków deszczowych po wszelkich niezbędnych uzgodnieniach do rowu melioracyjnego, pozostaje nam zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu poprzez rozsączanie wód opadowych czyli infiltrację wód deszczowych do gruntu lub ich retencję czyli zmagazynowanie i następnie wtórne wykorzystanie. Nim jednak przejdę do omówienia konkretnych rozwiązań, wyjaśnię w jaki sposób przede wszystkim zebrać wodę deszczową z dachu a jak z terenu utwardzonego, a dopiero później co z nią następnie można zrobić.

Odwodnienie dachu

Wodę z dachu możemy zebrać na dwa sposoby: tradycyjną metodą zbierania deszczówki z dachu spadowego jest zamontowanie systemu rynnowego.

wavinRynny PVC Kanion wavinRynny stalowe
W przypadku dachów płaskich, można zastosować grawitacyjne odwodnienie dachu przy pomocy wpustów dachowych jak również podciśnieniowe odwodnienie dachu w postaci systemu Wavin QuickStream.

wavinPodciśnieniowe odwodnienie dachu Wavin QuickStream

Odwodnienie terenu

Znakomitym sposobem na zebranie wody z terenu utwardzonego jest zastosowanie odwodnień liniowych. Występują one dla różnych obciążeń (w przypadku terenów przydomowych zupełnie wystarczające jest zastosowanie odwodnienia liniowego klasy A15 lub B125 gdy jest to np. miejsce gdzie poruszać się będą samochody osobowe) i zbudowane są najczęściej z polimerbetonu. Istnieją jednak również odwodnienia liniowe betonowe oraz wykonane z tworzyw sztucznych. Składają się z kanału oraz rusztu. Ruszty w zależności od wspomnianej klasy obciążenia produkowane są ze stali ocynkowanej lub żeliwa.

wavinOdwodnienia liniowe
Wodę z terenu utwardzonego zbierać możemy również w sposób punktowy. W tym celu stosuje się studzienki deszczowe zwieńczone wpustem żeliwnym. Tego typu rozwiązania często stosowane są równolegle z systemem odwodnień liniowych.

wavinStudzienki deszczowe (kanalizacyjne) tworzywowe wavinWpusty ściekowe żeliwne

Co dalej? Gdzie odprowadzić wodę z rynien i odwodnienia liniowego?

Załóżmy sytuację, że za pomocą rynien lub systemu Wavin Quickstream zebraliśmy wodę z dachu, a zainstalowane odwodnienia liniowe zebrały wodę deszczową z wyłożonego kostką brukową podjazdu.

Rury spustowe od rynien poprzez osadniki deszczowe wprowadzamy do ziemi, tam podłączamy je do rur kanalizacji zewnętrznej z PVC. W podobny sposób odbieramy wodę od odwodnień liniowych. Następnie zebraną deszczówkę transportujemy rurami PVC pod ziemią w kierunku studzienki deszczowej z filtrem. Zastosowanie filtra Aquacell / Azura pozwoli na podczyszczenie wody opadowej z ewentualnie mogących się pojawić cząstek stałych. Studzienka deszczowa powinna mieć możliwość inspekcji, by raz na jakiś czas móc ją wyczyścić z zebranego na dnie osadu.

wavinRury i kształtki kanalizacyjne PVC
W przypadku większych terenów utwardzonych i dużych parkingów niezbędne może okazać się zastosowanie separatora. W przypadku rozwiązań dla domów jednorodzinnych, jego zastosowanie nie jest konieczne.

wavinSeparatory

Rozsączanie - infiltracja do gruntu

skrzynki aquacell

Ze studzienki podczyszczone ścieki deszczowe możemy rozsączyć. Do tego celu można wykorzystać systemy skrzynek rozsączających Wavin Aquacell. Wyróżniamy trzy rodzaje skrzynek Aquacell: Lite, Core oraz Plus. Każda z nich ma tę samą pojemność i wymiar, lecz przeznaczona jest dla innych obciążeń (teren zielony lub teren dla ruchu kołowego). Skrzynki Aquacell mają pojemności 200 litrów i można je układać w moduły połączone specjalnymi klipsami. Połączone ze sobą w moduł skrzynki owijamy w przepuszczalną geowłókninę umieszczamy i w wykopie (o 10-30 cm większy z każdej strony od modułu skrzynek) a następnie zakopujemy w gruncie wykonując obsypkę piaskiem gruboziarnistym lub żwirem o gładkich krawędziach.

Ilość skrzynek rozsączających zależna jest od powierzchni zlewni (metraż dachu, metraż i rodzaj nawierzchni terenu utwardzonego) i rodzaju gruntu (przepuszczalność, współczynnik filtracji).

wavinSkrzynki Wavin Aquacell

Mam wysoki poziom wód gruntowych i nieprzepuszczalny grunt…

Wysoki poziom wód gruntowych lub nieprzepuszczalny grunt (gliny, iły) mogą uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie systemu rozsączającego. W tym przypadku zastosowanie tego rozwiązania może okazać się nieskuteczne i jedyną inną metodą może okazać się retencja i wtórne wykorzystanie. Grunt rzadko kiedy jest jednorodny, czasem w przypadku niewielkiej frakcji gliniastej istnieje możliwość częściowej wymiany gruntu, czasem również na obszarze danej działki grunt jest zróżnicowany.

Retencja i wtórne wykorzystanie

Jeżeli nie możemy rozsączyć wody deszczowej lub chcemy ją zmagazynować by następnie wykorzystać do celów użytkowych wówczas należy zamontować zbiornik retencyjny w postaci skrzynek Aquacell owiniętych szczelnie folią hydroizolacyjną lub zastosować monolityczny zbiornik na deszczówkę.

Do jakich celów możemy wykorzystać wodę deszczową? Chociażby do nawadniania ogrodu, lecz przy bardziej skomplikowanych instalacjach można wykorzystać tę wodę do spłukiwania sanitariatów.

wavinZbiorniki retencyjne na deszczówkę wavinFolie hydroizolacyjne

Uwaga na kontrole nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej

Konieczność szukania oszczędności zmusza gminy i przedsiębiorstwa komunalne w Polsce do zainteresowania się tematem nielegalnych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej. Gdy w danym obszarze nie występuje kanalizacja deszczowa, zdarza się iż właściciele posesji decydują się na nielegalne odprowadzenie deszczówki do kanalizacji sanitarnej. Tego typu praktyki powodują dodatkowe koszty dla instytucji sprawujących pieczę nad siecią kanalizacyjną a dodatkowo przy naprawdę dużych opadach zwiększają ryzyko przeciążenia i uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej.

Na terenie całego kraju wybrane gminy decydują się na kontrole posesji pod kątem nielegalnych podłączeń, za co może grozić kara nawet do 8 tysięcy złotych grzywny.

Aspekt ekologiczny zagospodarowania wody deszczowej

Bez wody nie byłoby życia. Odgrywa ona niezwykłą rolę we wszystkich kluczowych dziecinach naszej egzystencji. Badania hydrologów dowodzą, że w naszym kraju zasoby wodne nie należą do najbogatszych. W obliczu zmniejszania się zasobów wód oraz stale rosnących kosztów jej uzdatniania do picia oraz transportu wszelkie działania mające na celu poprawienie bilansu wodnego środowiska oraz oszczędność wody poprzez jej wtórne wykorzystanie warto wziąć to pod uwagę i działając na swoją korzyść działać mądrze i z myślą o środowisku, z którego korzystać będziemy my jak i przyszłe pokolenia.

© Autor publikacji: Paweł Świnarski [ Instalacja ]

Dodano: 30.07.2011, 00:28   źródło: informacje własne

FB

FB FB
Integris

Integris