sieci zewnętrzne

odwodnienia

technika grzewcza

systemy instalacyjne

technika sanitarna

płytki ceramiczne

narzędzia

Studnie Wavin monolityczne z PE DN1000

Studzienki włazowe monolityczne z PE o średnicy dn 1000 dostosowane do maksymalnej głębokości 3,3 m, przy maksymalnym poziomie wody gruntowej 1 m. Studzienki te posiadają króćce do połączeń z rurami systemu Wavin X-Stream, natomiast połączenie z systemem rur gładkościennych następuje poprzez kształtki przejściowe. Studzienki posiadają kinety przelotowe, zbiorcze pod kątem 45o oraz ślepe.

studnie pe, studzienki kanalizacyjne, studnie tworzywowe, wavin, studnie monolityczne

Charakterystyka studzienek monolitycznych z PE

 • Studzienka z PE.
 • Wykonana jako monolit w technologii odlewania rotacyjnego.
 • Trzon karbowany dn 1000 (dw = 1000 mm, dz = 1100 mm).
 • Sztywność obwodowa trzonu studzienki SN>1,5 KN/m2.
 • Stożek 1000/600 z ukształtowanym kielichem i częścią cylindryczną karbowaną (dw = 600 mm, dz = 670 mm).
 • Stożek z wejściem usytuowanym mimośrodowo.
 • Spadek dna kinety 0o.
 • Króćce połączeniowe w postaci kielicha dla systemu X-Stream (XS). Połączenie z systemem rur gładkościennych poprzez kształtki przejściowe.
 • Szczelność połączeń - 0,5 bar.

Obszary zastosowania studzienek monolitycznych z PE i uregulowania prawne

 • Wysokości maksymalnie - 3,3 m.
 • Dopuszczalne obciążenie ruchem SLW60,
 • Klasa zwieńczeń do D400 włącznie.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom wody gruntowej – 1 m H20.
 • Odporność na wypór przez wody gruntowe przy zagęszczeniu gruntu 92% SPD
 • Aprobata Techniczna IBDiM AT/2009-03-2536
 • Aprobata techniczna ITB AT-15-8317/2010

Regulacja wysokości studzienki:

Wykorzystanie wysokości zwieńczenia
Dodatkowa wysokość studzienki wynika z zastosowanego zwieńczenia i klasy wlazu/wpustu.

Regulacja wysokości studzienki za pomocą przycinania części cylindrycznej stożka
Wysokość studzienki można zmniejszyć poprzez przycinanie części cylindrycznej stożka. Przy pokrywie z PE klasy A15 - maksymalne skrócenie o 20 cm. Przy pozostałych zwienczeniach konieczne jest pozostawienie ostatniego karbu części cylindrycznej stożka - maksymalne skrócenie o 15 cm. pierścienie i stożki odciążające nie mogą się wspierać na stożku studzienki, teleskopowy adapter wymaga karbu do założenia uszczelki (uwaga: patrz informacje przy zwieńczeniach).

Regulacja wysokości studzienki za pomocą przycinania trzonu studzienki
Stożek 600/1000 ucina się w najszerszym miejscu - na końcu kielicha 1000. Trzon studzienki skraca się na karbie zaraz pod stopniem. Ucięcie 1 stopnia powoduje zmianę standardowej głębokości studzienki o 30 cm. Ponowne połączenie skróconego trzonu studzienki i stożka studzienki jest połączeniem kielichowym z uszczelką (3264572800 Uszczelka gumowa 1000) zakładaną w najwyżej położony karb na zewnątrz trzonu. Przed połączeniem krawędzie łączonych elementów studzienki należy sfazować, uszczelkę posmarować środkiem poślizgowym.

Nakładając stożek na trzon studzienki należy zachować liniowość stopni w studzience.

Przy używaniu sprzętu ciężkiego (np. łyżki koparki) chronić krawędzie stożka przed zniszczeniem np. przez zastosowanie drewnianej przekładki.

Obciążenie przykładać w sposób symetryczny (obciążenie z boku może powodować przekrzywienie stożka na trzonie).

Łączenie stożka z trzonem można wykonać przed montażem studzienki w gruncie, jak i po zamontowaniu w wykopie i przy częściowym zasypaniu studzienki.

Poddziały z tego działu

wavinStudzienki Wavin 315, 400, 425

wavinStudnie Wavin Tegra 425, 600, 1000

wavinStudnie Wavin monolityczne z PE DN100...

wavinInne studzienki