sieci zewnętrzne

odwodnienia

technika grzewcza

systemy instalacyjne

technika sanitarna

płytki ceramiczne

narzędzia

Oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnie ścieków

W naszej ofercie posiadamy oczyszczalnie ścieków przydomowe oraz dla firm i instytucji. Wyróżniamy: oczyszczalnie ścieków drenażowe oraz oczyszczalnie ścieków biologiczne

System oczyszczania, oparty na drenażu, posiada dwa główne składniki, osadnik gnilny oraz drenaż rozsączający. W osadniku zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika. Gromadzony osad z czasem należy wybrać wozem asenizacyjnym (raz na 12 – 18 msc.)

Po przejściu przez osadnik gnilny ścieki nie zawierają już materii organicznej w postaci stałej, lecz niosą ze sobą ładunek rozpuszczonych związków organicznych. Redukcja tego ładunku odbywa się w "tlenowej" części oczyszczalni, gdzie bakterie tlenowe - aerofagi utylizują związki organiczne w nieorganiczne oczyszczając ścieki. Proces ten zachodzi pod drenażem w warstwie z odpowiednio dobranego żwiru i w warstwie ziemi bezpośrednio pod nim lub w złożu biologicznym.

W trzeciej ostatniej fazie oczyszczone ścieki zostają rozsączone do ziemi.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków oferowane są w wersji kompaktowej oraz w postaci reaktora z dodatkowo stosowanym osadnikiem wstępnym. Ich działanie oparte jest na metodzie osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym, którego zastosowanie umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej stabilności pracy oczyszczalni , w stosunku do typowych rozwiązań opartych na osadzie czynnym.

Osadniki gnilne z polietylenu ( HDPE )

Osadnik pełni rolę wstępnego urządzenia w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Podstawową jego funkcją jest retencjonowanie ścieków, odprowadzanych w sposób bardzo nierównomierny oraz uśrednianie ich składu.

W osadnikach zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika. Proces przetwarzania dokonywany jest za pomocą bakterii, wprowadzanych do tego środowiska za pomocą odpowiednich preparatów. W ofercie firmy znajdują się osadniki jedno, dwu i trzykomorowe. Podział osadnika na komory umożliwia polepszenie procesów separacji, zabezpiecza również filtr przed zamuleniem co przyczynia się do polepszenia osiąganych rezultatów. Wypełnienie filtra jest wykonane z tworzyw sztucznych i nie wymaga okresowej wymiany.

Działy z tej podkategorii

wavinRury i kształtki kanalizacyjne z PVC...

wavinRury i kształtki strukturalne do kan...

wavinRury PEHD do kanalizacji ciśnieniowe...

wavinRury i kształtki kamionkowe do kanal...

wavinRury i kształtki z GRP do kanalizacj...

wavinRury betonowe i żelbetowe do kanaliz...

wavinRury i kształtki kielichowe żeliwne...

wavinRury przepustowe

wavinRury osłonowe

wavinStudnie kanalizacyjne tworzywowe

wavinStudnie kanalizacyjne betonowe

wavinStopnie włazowe

wavinWłazy kanalizacyjne

wavinWpusty ściekowe

wavinSystem regulacji wysokości włazów ...

wavinArmatura (zasuwy nożowe, zasuwy burz...

wavinSeparatory

wavinOczyszczalnie ścieków

wavinPrzepompownie ścieków

wavinPompy do ścieków

wavinZbiorniki na szambo

wavinKlapy zwrotne, zasuwy murowe