sieci zewnętrzne

odwodnienia

technika grzewcza

systemy instalacyjne

technika sanitarna

płytki ceramiczne

narzędzia

Przepompownie ścieków

pompownia ścieków

W naszej ofercie posiadamy dwa rodzaje przepompowni: przepompownie ścieków i przepompownie wód zanieczyszczonych.

Pompownia ścieków służy do automatycznego przetłaczania ścieków zawierających fekalia do wyżej położonego zbiornika lub transportu ścieków na duże odległości. Na obszarach niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną typu grawitacyjnego, z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, budowę geologiczną terenu (cieki wodne) lub rozproszoną zabudowę, wykonywana jest kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach poszczególnych posesji i spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków.

Zastosowanie:

- w systemach kanalizacji ciśnieniowej i mieszanej (grawitacyjno - ciśnieniowej) przy odprowadzaniu ścieków z pojedynczych gospodarstw domowych, obiektów biurowych, małych zakładów pracy

- do wydajnego i ekonomicznego tłoczenia ścieków z budynków mieszkalnych, osiedli na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie ułożenie konwencjonalnej kanalizacji jest zbyt drogie. Pompownie Tegra 1000 służą ponadto do odprowadzania ścieków z posesji oraz zakładów pracy, zakładów rzemieślniczych, hoteli, pól kempingowych, infrastruktury przydrożnej itp.

- do przetłaczania wody czystej lub lekko zanieczyszczonej bez domieszek włóknistych (zużyte wody ze zmywania, prania lub natrysków, wody drenarskie lub opadowe, sklarowane ścieki - bez domieszek fekalnych) Służą do usuwania wód z parkingów podziemnych, piwnic, systemów drenarskich, indywidualnych układów oczyszczania ścieków.

Z czego składa się pompownia?

Oferowane pompownie są kompletnymi w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami nie wymagającymi stałej obsługi.Kompletna przepompownia składa się z czterech podstawowych podzespołów:

- jednej lub dwóch pomp zatapialnych,
- zbiornika,
- układu zabezpieczająco- sterującego,
- układu hydraulicznego.

Rodzaje zbiorników

- na bazie studni PVC (system Wavin TEGRA)
- monolityczne zbiorniki z polietylenu PE
- polimerobeton
- beton B 45
- poliester zbrojony włóknem szklanym z wylewanym dnem polimerobetonowym

Zespoły pompowe

Przepompownie ścieków wykonywane są z jednym zespołem pompowym lub jako zestawy wielopompowe. W układach wielopompowych jedna pompa stanowi zawsze tzw. rezerwę czynną. W zależności od rodzaju pompowanych ścieków oraz parametrów pracy (Q-H) stosowane są następujące odmiany pomp:

- z rozdrabniaczem typu FZR
- o swobodnym przepływie / vortex / typu FZV
- z wirnikiem kanałowym typu FZB

Pompy wyposażone w system rozdrabniający umożliwiają przetłaczanie ścieków w przewodach o mniejszych średnicach (min. DN 32). Pompy o swobodnym przepływie (vortex) zmniejszają ryzyko zapychania się pomp. Pompy z wirnikiem kanałowym stosowane są głównie do pompowania wód opadowych, ścieków przemysłowych nie zawierające elementów długo włóknistych.

Zobacz również

wavinTłocznia ścieków z separacją ciał stałych

Działy z tej podkategorii

wavinRury i kształtki kanalizacyjne z PVC...

wavinRury i kształtki strukturalne do kan...

wavinRury PEHD do kanalizacji ciśnieniowe...

wavinRury i kształtki kamionkowe do kanal...

wavinRury i kształtki z GRP do kanalizacj...

wavinRury betonowe i żelbetowe do kanaliz...

wavinRury i kształtki kielichowe żeliwne...

wavinRury przepustowe

wavinRury osłonowe

wavinStudnie kanalizacyjne tworzywowe

wavinStudnie kanalizacyjne betonowe

wavinStopnie włazowe

wavinWłazy kanalizacyjne

wavinWpusty ściekowe

wavinSystem regulacji wysokości włazów ...

wavinArmatura (zasuwy nożowe, zasuwy burz...

wavinSeparatory

wavinOczyszczalnie ścieków

wavinPrzepompownie ścieków

wavinPompy do ścieków

wavinZbiorniki na szambo

wavinKlapy zwrotne, zasuwy murowe