sieci zewnętrzne

odwodnienia

technika grzewcza

systemy instalacyjne

technika sanitarna

płytki ceramiczne

narzędzia

Folie i geomembrany izolacyjne FolGam

folgam, folie hydroizolacyjne, geomembrany, montaż, folgam h, folgam o, folgam f, folgam b, folia bitumoodporna, barwiona, fundamentowaKonieczność ochrony środowiska, a także ochrony budynków i budowli przed wpływem środowiska, w szczególności przed wpływem wód gruntowych stwarza sytuację, w której zastosowanie folii hydroizolacyjnych i olejo-bitumoodpornych staje się nieodzowne.

Asortyment:

FolGam H - folia hydroizolacyjna przeznaczona do wykonywania uszczelnień składowisk odpadów, izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budowli budownictwa ogólnego, budowli hydrotechnicznych i obiektów komunikacyjnych.

FolGam O - folia olejo- bitumoodporna przeznaczona do wykonywania uszczelnień obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych oraz izolacji zabezpieczających przed działaniem olejów i tłuszczów.

FolGam B / BZ- folia barwiona odporna na czynniki atmosferyczne (w tym na promienie UV), przeznaczona do uszczelniania oczek wodnych, stawów ogrodowych.

FolGam F- folia fundamentowa przeznaczona do izolacji poziomej ław fundamentowych, murłat, ścianek działowych. Produkowana w szerokościach dostosowanych do szerokości muru.

Produkowane folie mają szerokość 2,05 m, jednak w celu minimalizacji wykonywania spoin na placu budowy są fabrycznie zgrzewane w geomembrany o wymiarach zgodnych z życzeniem Klienta (typ GEO), maksymalnie do ciężaru 500 kg, z tym, że jeden wymiar jest wielokrotnością 2,0 m, drugi maksymalnie 30 m.

Charakterystyka

» doskonała elastyczność zapewniająca bardzo dobre przyleganie i odporność na nierównomierne odkształcenie podłoża,
» stabilne parametry wytrzymałościowe w czasie eksploatacji gwarantujące szczelność przez cały okres użytkowania,
» obustronnie uszorstkowiona powierzchnia w celu zwiększenia współczynnika tarcia folii, co decyduje o stateczności zastosowanej warstwy ochronnej - uszorstkowienie nie wpływa na cenę wyrobu,
» możliwość łączenia poszczególnych płatów różnymi technikami: przez zgrzewanie, klejenie klejem lub taśmami dwustronnie klejącymi,
» dzięki możliwości wykorzystania technologii klejenia łatwość naprawy uszkodzeń, wykonywania obróbek detali,
» dostępność w dowolnym wymiarze dostosowanym do potrzeb Klienta, co minimalizuje ilość połączeń wykonywanych na placu budowy,
» gęstość większa od wody, co jest istotne w przypadku zastosowań w inżynierii wodnej - geomembrana nie ma tendencji do wypływania,
» odporność na działanie substancji występujących na składowiskach odpadów komunalnych (badanie ITB),
» nie wydziela substancji szkodliwych, bezpieczna dla środowiska naturalnego ludzi, roślin i zwierząt,
» gwarancja 10 lat,
» możliwość recyklingu zużytych materiałów,
» produkt polski.

Zastosowanie

W zależności od wybranego typu geomembrany FolGam można zastosować w:

» budowlach hydrotechnicznych (wały przeciwpowodziowe, zapory, zbiorniki i kanały wodne);
» obiektach komunikacyjnych (drogi, parkingi nasypy kolejowe, mosty, tunele, place składowe),
» budownictwie ogólnym (izolacja fundamentów, ścian podziemnych części budynków, posadzek, stropów, tarasów),
» obiektach, gdzie wymagana jest ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem (stacje paliw, oczyszczalnie ścieków, kotłownie olejowe, rowy odwadniające przy korpusach dróg),
» uszczelnianiu składowisk odpadów komunalnych,
» do izolacji stawów ogrodowych, oczek wodnych.

Źródło: Materiały Gamrat S.A.

Montaż

wavinMontaż folii FolGam

Działy z tej podkategorii

wavinGeowłókniny, geosiatki, geotkaniny,...

wavinFolie i geomembrany izolacyjne FolGam...