sieci zewnętrzne

odwodnienia

technika grzewcza

systemy instalacyjne

technika sanitarna

płytki ceramiczne

narzędzia

KPED 0113 - umocnienie dna rowu (łupina)

KPED 0113 - umocnienie dna rowu - łupina

Element umocnienia rowów skarpowych i stokowych w partiach wymagających szczelnego układu wodnego.

Działy z tej podkategorii

wavinKPED 0112 - studnia wpadowa

wavinKPED 0113 - umocnienie dna rowu (łup...

wavinKPED 0120 - wylot drenu

wavinKPED 0125 - ściek skarpowy trapezowy...

wavinKPED 0129 - fundament ścieku skarpow...

wavinKPED 0395 - ściankowe zakończenie p...

wavinElementy nawierzchni drogowej