sieci zewnętrzne

odwodnienia

technika grzewcza

systemy instalacyjne

technika sanitarna

płytki ceramiczne

narzędzia

KPED 0125 - ściek skarpowy trapezowy

KPED 0125 - ściek skarpowy trapezowy

Element konstrukcji ścieku skarpowego do odwodnienia pasów drogowych..

Działy z tej podkategorii

wavinKPED 0112 - studnia wpadowa

wavinKPED 0113 - umocnienie dna rowu (łup...

wavinKPED 0120 - wylot drenu

wavinKPED 0125 - ściek skarpowy trapezowy...

wavinKPED 0129 - fundament ścieku skarpow...

wavinKPED 0395 - ściankowe zakończenie p...

wavinElementy nawierzchni drogowej