sieci zewnętrzne

odwodnienia

technika grzewcza

systemy instalacyjne

technika sanitarna

płytki ceramiczne

narzędzia

Intesio Wavin

Intesio - Inteligentne rozwiązania Wavin do zagospodarowania wóy deszczowych

Co to jest Intesio?

Intesio to system konkretnych i inteligentnych rozwiązań firmy Wavin do zagospodarowania wód deszczowych. Intesio to kompleksowe rozwiązania służące rozwiązaniu problemu z wodami deszczowymi. System Intesio Wavin skierowany jest zarówno dla firm wykonawczych odpowiedzialnych za inwestycje komercyjne jak i urzędów miast i gmin, przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, jak i osób prywatnych mających problem z wodą deszczową na własnej posesji. Dzięki naszej wiedzy i dostępnym systemom możemy zaproponować indywidualne rozwiązania dla Państwa potrzeb.

Intesio w 4 etapach

1.Zbieranie wody deszczowej
Pierwszy niezbędny etap zagospodarowania wody deszczowej to jej zebranie z powierzchni dachu, podjazdu czy innego terenu utwardzonego.

wavinRynny PVC Kanion wavinRynny stalowe wavinPodciśnieniowe odwodnienie dachu Wavin QuickStream wavinStudnie kanalizacyjne tworzywowe wavinOdwodnienia liniowe

2.Transport wód deszczowych
Kolejnym etapem jest transport zebranych wód deszczowych z powierzchni szczelnych. Odbywa się on przy wykorzystaniu rur kanalizacji zewnętrznej Wavin w kierunku miejsca podczyszczenia.

wavinSystem rur strukturalnych dwuściennych do kanalizacji z PP - Wavin X-stream wavinRury i kształtki kanalizacyjne PVC

3. Podczyszczanie ścieków deszczowych
Niezwykle istotnym etapem systemu jest podczyszczanie doprowadzanych ścieków deszczowych, do tego celu wykorzystywane są przede wszystkim studzienki deszczowe, w których montowany jest filtr Aquacell o różnej średnicy wylotu oraz separatorach i osadnikach wirowych Certaro HDS Pro

wavinSeparatory

4. Retencja i rozsączanie ścieków deszczowych
Ostatnim etapem jest faktyczne zagospodarowanie wody deszczowej. Wodę deszczową można zmagazynować by następnie wykorzystać ją do innych celów np. podlewania ogrodu lub rozsączyć do gruntu. Do tego celu wykorzystywane są specjalne skrzynki rozsączające Wavin: Aquacell (do niedawna Azura) oraz Q-bic, obydwa systemy mogą funkcjonować zarówno jako zbiorniki rozsączające jak retencyjne. Oprócz tego w naszej ofercie posiadamy monolityczne zbiorniki retencyjne o różnych pojemnościach, poziome oraz pionowe układy IT Sewer oraz Vertical IT

wavinSkrzynki Wavin Aquacell wavinSkrzynki Wavin Q-bic wavinZbiorniki retencyjne monolityczne wavinPoziome układy transportująco- rozsączające IT Sewer wavinPionowe układy rozsączające Vertical IT

Działy z tej podkategorii

wavinIntesio Wavin

wavinSkrzynki Wavin Aquacell (Azura)

wavinSystem skrzynek Wavin Q-bic

wavinSystemy drenarskie

wavinZbiorniki na deszczówkę