sieci zewnętrzne

odwodnienia

technika grzewcza

systemy instalacyjne

technika sanitarna

płytki ceramiczne

narzędzia

Zagospodarowanie wody deszczowej

zagospodarowanie wody deszczowej

Dwa rozwiązania problemu wód opadowych

Obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścieli posesji obowiązek zagsospodarowania wód deszczowych tak by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Dlatego też zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić w obrębie swojej działki.

1. Rozsączanie wód deszczowych do gruntu
System Wavin Aquacell / Azura    System Wavin Q-Bic     Systemy drenarskie

2. Retencja wód opadowych i ich wtórne wykorzystanie
System Wavin Aquacell / Azura     System Wavin Q-Bic     Zbiorniki na deszczówkę

Systemy zagospodarowania wód opadowych
Skutki urbanizacji

W obecnych czasach z powodu rozwoju terenów i postępującej urbanizacji zwiększa się powierzchnia utwardzonych terenów. Powoduje to zaburzenie dla obiegu wody w przyrodzie poprzez uniemożliwienie przedostawania się wód do gruntu, co w długim okresie może doprowadzić do zmian gospodarki gruntowo-wodnej. Należy również pamiętać iż zabudowania, utwardzone tereny powodują iż wód deszczowych z którymi borykają się właściciele posesji jest automatycznie więcej (nie mogły przedostać się do gruntu). Może to skutkować zaleganiem wód deszczowych a nawet lokalnymi podtopieniami budynków.

wavinJak rozwiązać problem wody deszczowej?

Poznaj systemy zagospodarowania wód opadowych

wavinIntesio Wavin

wavinSkrzynki Wavin Aquacell (Azura)

wavinSystem skrzynek Wavin Q-bic

wavinSystemy drenarskie

wavinZbiorniki na deszczówkę

FB FB
Integris

Integris