sieci zewnętrzne

odwodnienia

technika grzewcza

systemy instalacyjne

technika sanitarna

płytki ceramiczne

narzędzia

Technika mocowania Alupex

Przewody montowane w ścianach czy podłogach należy prowadzić w rurach osłonowych (np. typu peszel) lub otulinach izolacyjnych. Zastosowanie otulin izolacyjnych jest szczególnie zalecane w przypadku instalacji c.o. oraz ciepłej wody.

Najczęstszą metodą montażu stosowaną w praktyce jest rozprowadzanie instalacji w posadzce lub ścianie. Wówczas nie są wymagane dodatkowe kompensacje przewodów. (Wyjątki stanowić mogą bardzo długie odcinki instalacji c.o. lub ciepłej wody. W takich przypadkach zaleca się sprawdzenie wielkości wydłużeń i rozważenie zasadności wykonania kompensacji np. poprzez zmianę kierunku prowadzenia instalacji).

W przypadku natynkowego montażu instalacji przewody powinny być prowadzone w sposób umożliwiający swobodne przejęcie ich ewentualnych wydłużeń. Szczególnie dotyczy to montażu bardzo długich odcinków instalacji c.o. lub ciepłej wody. Dlatego należy sprawdzić (dla danych parametrów pracy i montażu instalacji) wielkość wydłużeń i w razie potrzeby wykonać kompensację wydłużeń cieplnych przewodów.

alupex, wavin, instalacje, grzewcze, sanitarne, wielowarstwowe, rury, podłogowe, pex/al/pex, rura wielowarstwowa, 16mm, 20mm, 25mm, smartfix

Maksymalny rozstaw punktów przesuwnych dla swobodnie ułożonych przewodów systemu Tigris Alupex:

alupex, wavin, instalacje, grzewcze, sanitarne, wielowarstwowe, rury, podłogowe, pex/al/pex, rura wielowarstwowa, 16mm, 20mm, 25mm, smartfix

Przykładowe sposoby podłączeń grzejników:

alupex, wavin, instalacje, grzewcze, sanitarne, wielowarstwowe, rury, podłogowe, pex/al/pex, rura wielowarstwowa, 16mm, 20mm, 25mm, smartfix

Źródło: Materiały Firmy Wavin Metalplast-Buk

Podpoddziały z tego poddziału

wavinWielowarstwowe rury zespolone (Pe-x/A...

wavinZłączki zaprasowywane PPSU

wavinZłączki wciskane smartFIX

wavinTechnika mocowania Alupex

wavinSposoby rozprowadzeń instalacji Alup...

wavinDane techniczne i atesty Alupex

wavinGwarancja na system Tigris Alupex

wavinDane do projektowania Alupex Wavin