Rury i kształtki z GRP do kanalizacji

Systemy rurowe z GRP (żywice poliestrowe) dla instalacji kanalizacyjnych. System GRP FLOWTITE obejmuje produkcję rur, kształtek, studni i konstrukcji zbiornikowych w zakresie średnic od DN 100 do DN 3000mm.

Stosowane przy produkcji rur żywice poliestrowe sprawiają, że produkowane rury są odporne na większość substancji agresywnych, atakującymi je zarówno od środka jak i od zewnątrz.

System FLOWTITE służy do budowy i renowacji systemów ciśnieniowych i grawitacyjnych służących do transportu wody, ścieków i chemikaliów w obiektach komunalnych i przemysłowych. Technologia FLOWTITE dzięki swej uniwersalnej metodzie produkcji oraz możliwości stosowania zróżnicowanych surowców, w okresie wieloletnich doświadczeń rozwinęła swe produkty stając się jednym z czołowych dostawców rur na świecie. Do podstawowych obszarów zastosowań systemu FLOWTITE zaliczamy:

 • Wodociągi dla wody pitnej i surowej
 • Kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa – ścieki bytowo-gospodarcze i deszczowe
 • Oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody
 • Podczyszczanie i retencja ścieków deszczowych
 • Magazynowanie wody, ścieków i chemikaliów
 • Odwodnienia obiektów komunikacyjnych
 • Elektrownie i hydroelektrownie
 • Renowacja systemów ciśnieniowych i grawitacyjnych metodami bezwykopowymi
 • Odwadnianie kopalni węgla brunatnego
 • Instalacje w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, papierniczym, monopolowym i inne
 • Systemy przeciwpożarowe

FLOWTITE to system rur i kształtek z żywic poliestrowych wzmacnianych ciągłym i ciętym włóknem szklanym z wypełniaczem kwarcowym (GRP – Glass fiber Reinforced Polyester) produkowane w technologii nawojowej.

Specyfikacja konstrukcji rur oraz ich parametry wytrzymałościowe są opracowane zgodnie z wymogami norm dotyczących systemów rur GRP dla ciśnieniowego i bezcieniowego transportu wody i ścieków. Są to między innymi:

NORMY

ASTM
ASTM D3262 – Rury kanalizacyjne GRP bezciśnieniowe
ASTM D3517 – Rury ciśnieniowe GRP
ASTM D3754 – Rury kanalizacyjne GRP ciśnieniowe

AWWA
AWWA C950 – Rury ciśnieniowe GRP
AWWA M-45 – Rury GRP – Instrukcja projektowania

ISO
ISO 10467 – Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i transportu ścieków
ISO 10639 – Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego transportu wody

EN
EN 14364 – Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i transportu ścieków
EN 1796 – Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego transportu wody

Inne
DIN 16868 – Rury GRP produkowane metodą nawojową
BS 5480 – Rury i kształtki GRP do wody i ścieków

Technologia FLOWTITE dzięki swej uniwersalnej metodzie produkcji oraz możliwości stosowania zróżnicowanych surowców pozwala na produkcję rur odpornych na czynniki występujące zarówno na etapie montażu jaki i eksploatacji które są potwierdzone licznymi badaniami laboratoryjnymi i eksploatacyjnymi.

CECHY I KORZYŚCI

Materiał odporny na korozję
System FLOWTITE posiada minimum 50 letni okres żywotności i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych (powłok, ochrony katodowej i innych).

Szczelność systemu
Gwarantowana szczelność systemu dzięki unikalnej konstrukcji łącznika i skrupulatnej kontroli jakości. Wszystkie ciśnieniowe rury i łączniki badane są hydrostatycznie na podwójne ciśnienie nominalne.

Niski ciężar
Porównanie ciężarów - żeliwo-GRP

DN

żeliwo K9 -
kg/szt.

GRP SN 5.000 -
kg/szt.

Relacja

300

L=6m: 361

L=6m: 65

5,6:1

600

L=6m: 1007

L=12m: 385

2,6:1

1000

L=8m: 3090

L=12m: 992

3,1:1

1800

L=8m: 8580

L=12m: 2988

2,9:1

Porównanie ciężarów Beton - GRP

DN

Beton FBS -
kg/szt.

GRP SN 5.000 -
kg/szt.


Relacja

300

L=2,5m: 506

L=6m: 82

6,2:1

600

L=2,5m: 1440

L=6m: 277

5,2:1

1000

L=2,5m: 3361

L=6m: 728

4,6:1

1800

L=3,0m: 9510

L=6m: 2259

4,2:1

Gładka powierzchnia wewnętrzna
Z uwagi na stosowany surowiec jakim jest żywica poliestrowa rury posiadają gładką powierzchnię wewnętrzną, która zapewnia doskonałe parametry hydrauliczne i eliminuje zjawisko inkrustracji.

Odporność na uderzenia dynamiczne
Zbrojenie wewnętrznych warstw rur specjalnym rodzajem mat powierzchniowych tzw. „surface mat” lub „veil” zapewnia bardzo wysoką odporność na uderzenia dynamiczne na które narażone są rury w czasie transportu i montażu.

Odporność na ścieranie
Rury posiadają wysoką odporność na ścieranie potwierdzone testem Uniwersytetu Darmsztadzkiego oraz wykonywanym w laboratoriach krajowych i na całym świecie.

£atwość montażu

 • Połączenie wzajemne rur ogranicza się do wciśnięcia bosego końca rury do łącznika
 • Długości jednostkowe rur 6, 12, 18m pozwalają osiągnąć szybki postęp robót montażowych w krótkim czasie

Produkty
Rury produkowane są w trzech podstawowych klasach sztywności obwodowej SN 2500, 5000, 10000 N/m2, w zakresie ciśnień nominalnych PN6 do PN32bar o długościach handlowych 6m dla średnic DN100÷DN250 oraz 6, 12, 18m dla średnic DN300÷DN3000mm.

Rury FLOWTITE o małych średnicach produkowane są metodą nawojową na stałym rdzeniu i odznaczają się dużą wytrzymałością na deformacje. W związku z tym nie jest wymagany ciągły dobór klasy sztywności dla większości warunków zabudowy i dlatego zarówno rury kanalizacyjne jak i ciśnieniowe produkowane są w klasie sztywności SN10000 N/m2. Natomiast rury dużych średnic DN300÷DN3000mm posiadają zróżnicowaną grubość ścianek i ich konstrukcja zależy od obciążeń zewnętrznych i ciśnienie wewnętrznego. Technologia nawojowa pozwala również na produkcje rur o zmiennej grubości ścianki rur, co znalazło zastosowanie w produkcji rur biaxialnych i do renowacji. Standardowo do łączenia rur stosowane są łączniki FLOWTITE produkowane również metodą nawojową w dwóch podstawowych typach jako kanalizacyjne i ciśnieniowe. Łączniki te zapewniają elastyczne połączenie gwarantując przy tym szczelność niezawodność całego systemu.

Integralną część systemu stanowią kształtki wykonywanie na bazie rur jako konstrukcje segmentowe oraz monolityczne formowane metoda nawojowa na matrycach. Do podstawowych kształtek zalicza się: łuki, kolana, trójniki, odgałęzienia, redukcje centryczne i mimośrodowe, króćce kołnierzowe, kształtki siodłowe, łączniki do wmurowania i studnie kanalizacyjne.

źródło: materiały Amitech

Lat działalności

Dostawców

Produktów