Rury przepustowe

Rury i łączniki z polietylenu PEHD
Wykorzystywane do wykonywania przepustów w nasypach drogowych i kolejowych.Oferujemy rury dwuścienne gładkiej ściance wewnętrznej oraz spiralnie karbowanej zewnętrznej, co gwarantuje jednocześnie: optymalne parametry przepływu i sztywność pierścieniową, która zapewnia przenoszenie wszystkich klas obciążeń dzięki dobrej współpracy z otaczającym rury gruntem.

Dostępne średnice: 200mm - 1000mm
Dostępne długości: 6, 7, 8m lub inne długości na zamówienie
Wytrzymałość: minimum 8kPa

Rury łączone są łącznikami w postaci opasek zaciskowych (złączek z PE lub blachy ocynkowanej). Połączenia mogą być również wykonywane w systemie wodoszczelnym ze specjalną uszczelką.

Rury te posiadają aprobatę techniczną IBDiM, można je montować w ujemnych temperaturach oraz są odporne na działanie agresywnych związków chemicznych i korozję. Montaż jest szybki i nie wymaga ciężkiego sprzętu.

Przepusty , rury i łączniki ze stalowej blachy falistej
Przepusty stalowe tego typu określane są również jako rury spiralne. Wykorzystywane są one do budowy przepustów w nasypach kolejowych i drogowych w celu przeprowadzenia cieku wodnego lub jako przejścia dla ludzi bądź zwierząt. Ich dodatkowym zadaniem może być funkcja osłonowa. Dzięki dużej wytrzymałości, są w stanie przenosić wszystkie klasy obciążeń drogowych i kolejowych. Posiadają zabezpieczenie antykorozyjne.

Dostępne średnice: 300mm - 3000mm
Dostępne długości: 6, 7, 8m lub inne długości na zamówienie do 14m

Występują również przepusty stalowe spiralnie karbowane o przekroju łukowo - kołowym

Konstrukcje wielopłaszczowe z blachy falistej ocynkowanej
Przepusty stalowe z blachy falistej ocynkowanej stosowane są w budownictwie drogowym do wykonywania obiektów inżynierskich (tak zwane konstrukcje podatne).

Zastosowanie:

  • przepusty,
  • mosty,
  • tunele,
  • przejścia podziemne,
  • przejazdy gospodarcze,
  • przejścia ekologiczne,
  • hangary,
  • ciągi wentylacyjne,
  • wzmacnianie i przebudowa istniejących obiektów inżynierskich.

Ich dużą zaletą jest szybki i łatwy montaż, niższe koszty budowy w porównaniu do tradycyjnych konstrukcji żelbetowych czy stalowych, prostota konstrukcji, minimalizacja kosztów utrzymania zbudowanych obiektów, uniwersalność systemu, duża nośność dzięki współpracy konstrukcji z otaczającym gruntem w przenoszeniu obciążeń.

Występują również konstrukcje wielopłaszczowe z blachy falistej ocynkowanej o podwyższonej sztywności

Lat działalności

Dostawców

Produktów