Studnie kanalizacyjne tworzywowe

Niezbędnym elementem każdej sieci kanalizacyjnej (kanalizacja ściekowa, deszczowa i ogólnospławna) są studnie. W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę studni wykonanych z tworzyw sztucznych. Studnie te są idealnym uzupełnieniem systemu kanalizacji z rur tworzywowych z PVC lub PP a także innych systemów kanalizacyjnych.

Studzienki inspekcyjne (eksploatacja z poziomu nawierzchni) o średnicach trzonu (komina): 315mm, 400mm, 425mm, 600mm oraz 800mm

Studzienki włazowe o średnicach: 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm oraz 1600mm

W ofercie posiadamy również systemy zwieńczeń studni kanalizacyjnych w postaci włazów i wpustów oraz elementy odciążająco-regulacyjne, które opisane są w osobnych działach poświęconych tym zagadnieniom. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat poszczególnych systemów studni kanalizacyjnych tworzywowych:

Systemy studni tworzywowych - szczegóły

Lat działalności

Dostawców

Produktów