Wpusty ściekowe

W naszej ofercie znajdą Państwo bogatą gamę wpustów żeliwnych.

- wpusty żeliwne drogowe
- wpusty jezdniowo-krawężnikowe
- wpusty z rurą teleskopową
- wpusty do rury teleskopowej

wpusty żeliwne, wpust uliczny, wpusty typu ciężkiego, krata ściekowa, wpust kanalizacyjny, bk67

Kształty: prostokątne, wybrane modele okrągłe lub kwadratowe
Cechy: z ryglami / zatrzaskami lub bez, uchylne, z kratą luźną, z możliwością stosowania wiaderek osadnikowych (koszy)
Korpus: kołnierzowy, bezkołnierzowy, 3/4 kołnierza
Wysokość korpusu: H-80, H-115, H-120, H-150
Przykładowe wymiary wpustów: 420x620 (400x600), 500x500, 300x500, 515x400, 450x450, 300x300, 400x400
Klasy obciążeń: A15 (tylko teleskopowe), B125 , C250 , D400 , E600 , F900

Klasa A15
Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.

Klasa B125
Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.

Klasa C250
Dotyczy tylko zwieńczeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach; w obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m, i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m.

Klasa D400
Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

Klasa E600
Powierzchnie poddane dużym naciskom od kół np. rampy, pasy startowe.

Klasa F900
Powierzchnie poddane szczególnie dużym naciskom od kół np. pasy startowe.

Lat działalności

Dostawców

Produktów