Oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnie ścieków

W naszej ofercie posiadamy oczyszczalnie ścieków przydomowe oraz dla firm i instytucji. Wyróżniamy: oczyszczalnie ścieków drenażowe oraz oczyszczalnie ścieków biologiczne

System oczyszczania, oparty na drenażu, posiada dwa główne składniki, osadnik gnilny oraz drenaż rozsączający. W osadniku zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika. Gromadzony osad z czasem należy wybrać wozem asenizacyjnym (raz na 12 – 18 msc.)

Po przejściu przez osadnik gnilny ścieki nie zawierają już materii organicznej w postaci stałej, lecz niosą ze sobą ładunek rozpuszczonych związków organicznych. Redukcja tego ładunku odbywa się w "tlenowej" części oczyszczalni, gdzie bakterie tlenowe - aerofagi utylizują związki organiczne w nieorganiczne oczyszczając ścieki. Proces ten zachodzi pod drenażem w warstwie z odpowiednio dobranego żwiru i w warstwie ziemi bezpośrednio pod nim lub w złożu biologicznym.

W trzeciej ostatniej fazie oczyszczone ścieki zostają rozsączone do ziemi.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków oferowane są w wersji kompaktowej oraz w postaci reaktora z dodatkowo stosowanym osadnikiem wstępnym. Ich działanie oparte jest na metodzie osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym, którego zastosowanie umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej stabilności pracy oczyszczalni , w stosunku do typowych rozwiązań opartych na osadzie czynnym.

Osadniki gnilne z polietylenu ( HDPE )

Osadnik pełni rolę wstępnego urządzenia w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Podstawową jego funkcją jest retencjonowanie ścieków, odprowadzanych w sposób bardzo nierównomierny oraz uśrednianie ich składu.

W osadnikach zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika. Proces przetwarzania dokonywany jest za pomocą bakterii, wprowadzanych do tego środowiska za pomocą odpowiednich preparatów. W ofercie firmy znajdują się osadniki jedno, dwu i trzykomorowe. Podział osadnika na komory umożliwia polepszenie procesów separacji, zabezpiecza również filtr przed zamuleniem co przyczynia się do polepszenia osiąganych rezultatów. Wypełnienie filtra jest wykonane z tworzyw sztucznych i nie wymaga okresowej wymiany.

Lat działalności

Dostawców

Produktów