Przepompownie ścieków

pompownia ścieków

W naszej ofercie posiadamy dwa rodzaje przepompowni: przepompownie ścieków i przepompownie wód zanieczyszczonych.

Pompownia ścieków służy do automatycznego przetłaczania ścieków zawierających fekalia do wyżej położonego zbiornika lub transportu ścieków na duże odległości. Na obszarach niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną typu grawitacyjnego, z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, budowę geologiczną terenu (cieki wodne) lub rozproszoną zabudowę, wykonywana jest kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach poszczególnych posesji i spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków.

Zastosowanie:

- w systemach kanalizacji ciśnieniowej i mieszanej (grawitacyjno - ciśnieniowej) przy odprowadzaniu ścieków z pojedynczych gospodarstw domowych, obiektów biurowych, małych zakładów pracy

- do wydajnego i ekonomicznego tłoczenia ścieków z budynków mieszkalnych, osiedli na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie ułożenie konwencjonalnej kanalizacji jest zbyt drogie. Pompownie Tegra 1000 służą ponadto do odprowadzania ścieków z posesji oraz zakładów pracy, zakładów rzemieślniczych, hoteli, pól kempingowych, infrastruktury przydrożnej itp.

- do przetłaczania wody czystej lub lekko zanieczyszczonej bez domieszek włóknistych (zużyte wody ze zmywania, prania lub natrysków, wody drenarskie lub opadowe, sklarowane ścieki - bez domieszek fekalnych) Służą do usuwania wód z parkingów podziemnych, piwnic, systemów drenarskich, indywidualnych układów oczyszczania ścieków.

Z czego składa się pompownia?

Oferowane pompownie są kompletnymi w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami nie wymagającymi stałej obsługi.Kompletna przepompownia składa się z czterech podstawowych podzespołów:

- jednej lub dwóch pomp zatapialnych,
- zbiornika,
- układu zabezpieczająco- sterującego,
- układu hydraulicznego.

Rodzaje zbiorników

- na bazie studni PVC (system Wavin TEGRA)
- monolityczne zbiorniki z polietylenu PE
- polimerobeton
- beton B 45
- poliester zbrojony włóknem szklanym z wylewanym dnem polimerobetonowym

Zespoły pompowe

Przepompownie ścieków wykonywane są z jednym zespołem pompowym lub jako zestawy wielopompowe. W układach wielopompowych jedna pompa stanowi zawsze tzw. rezerwę czynną. W zależności od rodzaju pompowanych ścieków oraz parametrów pracy (Q-H) stosowane są następujące odmiany pomp:

- z rozdrabniaczem typu FZR
- o swobodnym przepływie / vortex / typu FZV
- z wirnikiem kanałowym typu FZB

Pompy wyposażone w system rozdrabniający umożliwiają przetłaczanie ścieków w przewodach o mniejszych średnicach (min. DN 32). Pompy o swobodnym przepływie (vortex) zmniejszają ryzyko zapychania się pomp. Pompy z wirnikiem kanałowym stosowane są głównie do pompowania wód opadowych, ścieków przemysłowych nie zawierające elementów długo włóknistych.

Zobacz również

Lat działalności

Dostawców

Produktów