Rury i kształtki kamionkowe do kanalizacji

W naszej ofercie posiadamy produkty kamionkowe do budowy kanałów w wykopie otwartym, do budowy kanałów metodą bezwykopową – mikrotuneling (rury przeciskowe), renowacji kanału , oraz rur kamionkowych przeznaczonych do drenażu.

Dla wykopu otwartego asortyment obejmuje rury o średnicy DN 100 do DN 1400 mm oraz kształtki, które konieczne są dla montażu kompletnej sieci kanalizacyjnej.

Do przecisków oferujemy rury kamionkowe o średnicach DN 150 do DN 1400 ze złączami za stali szlachetnej wraz z uszczelką. Także dla tych rur znajdziecie Państwo w naszym asortymencie konieczne kształtki i konieczny osprzęt.

Rury Relining służące również do renowacji mają zfrezowane końce i złącza za stali szlachetnej wraz z uszczelką. Okładziny ceramiczne to elementy okładzinowe z płytek, które są zespolone fugami z masy epoksydowej i montowane do dużych formatów – jako płyty.

Kształtki dla wykonania w wykopie otwartym:
- Kształtki przyłączeniowe do studni, np.kielichowe i bezkielichowe.
- Połączenia z rurą, np. siodła.
- Trójniki 90° lub 45° o różnych rozwiązaniach.
- £uki o różnych kątach
- Redukcje - przejścia pomiędzy rurami o różnej grubości ścian (normatywnych / ponadnormatywnych).
- Korki z kamionki
- Studzienki ściekowe z kamionki

Przy przecisku oferujemy również specjalne kształtki, na przykład dla przyłączenia rur przeciskowych ze studnią rewizyjną (inspekcyjnych).

źródło: materiały Keramo-Steizung.

Lat działalności

Dostawców

Produktów