Wszystko to co związane z sieciami kanalizacyjnymi, rury, kształtki, studnie i ich zwieńczenia w postaci włazów oraz wpustów.

Sieci kanalizacyjne

Zadaniem sieci kanalizacyjnej jest odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i opadowych z budynków i terenów przyległych. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę rur i kształtek z PVC, PEHD, kamionki, GRP, studnie kanalizacyjne i zwieńczenia studni w postaci włazów i wpustów. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą separatorów substancji ropopochodnych z tworzyw sztucznych oraz żelbetowych.

Zapoznaj się z ofertą sieci kanalizacyjnych

Lat działalności

Dostawców

Produktów