Uszczelnienia rurociągów

Uszczelnienia rurociągów dzielą się na:

- bezciśnieniowe

- typu „WGC” (zakres stosowania od DN 25 do DN 250)
- typu „RTR” (zakres stosowania od DN 25 do DN200)
- typu „PWS”
- typu PD-MR
- typu „ZW” (zakres stosowania od DN 80 do DN 300)

- ciśnieniowe

- łańcuchy uszczelniające
- łańcuch uszczelniający wersja "bis"
- typ „GP-SR” (dla małej różnicy średnic)
- typ „GP-SD” (dla dużej różnicy średnic)
- typ „GP-W” (dla kilku rur w jednym otworze)
- typ „GP-DL” (dla wyższych ciśnień)
- typ „GP-UM” (dla mimośrodowego umieszczenia w otworze)
- typ „GP-B” (przykręcane do przegrody budowlanej)
- typ „GP-F” (takie jak GP-SR + dodatkowo dla geomembrany)
- typ „GP-T” (przykręcane do przegrody budowlanej)
- kołnierze uszczelniające

Lat działalności

Dostawców

Produktów