Rury ciśnieniowe PE do metod bezwykopowych

Systemy do bezwykopowej renowacji rurociągów Wavin poprawiają właściwości starych rurociągów poprzez wprowadzenie do ich wnętrza nowej rury lub odpowiedniej wykładziny. Systemy te pozwalają poddać renowacji zniszczone i niesprawne przewody wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne i instalacje przemysłowe. Są szczególnie przydatne w miejscach utrudnionego dostępu, dużego nasilenia ruchu drogowego, gęstej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

Systemy do renowacji rurociągów:

Lat działalności

Dostawców

Produktów