ACO KerbDrain® - odwodnienia krawężnikowe

odwodnienia liniowe krawężnikowe

Odwodnienie + krawężnik = jeden element

ACO KerbDrain® jest w jednoczęściowym krawężnikiem z polimerbetonu spełniającym jednocześnie rolę kanału odwodnieniowego. Te oryginalne rozwiązanie znajduje zastosowanie w m.in. przy ulicach, krzyżowaniach, rondach i węzłach drogowych na autostradach.

Krawężnik ACO KerbDrain zapobiega powstawaniu kałuż wzdłuż skraju jezdni i gwarantuje wydajne odprowadzenie wody opadowej, równomiernie z całej powierzchni.

Główne zalety systemu:

- lekki i łatwy w montażu – przy 32 kg (element KD 480) i 25 kg (element KD 305) ACO KerbDrain jest o 60% lżejszy niż standardowy krawężnik

- wytrzymały – testy przeprowadzone przez niezależne ośrodki badawcze wykazują, że ACO KerbDrain posiada wytrzymałość 50% większą niż standardowy krawężnik (w klasie obciążeń D 400 wg normy PN-EN 1433)

- mrozoodporny oraz odporny na działanie substancji chemicznych używanych w drogownictwie np. sole i węglowodory – właściwości charakterystyczne dla polimerbetonu

- o wysokiej wydajności hydraulicznej – dzięki czemu znajduje często swoje zastosowanie w odwadnianiu zatok autobusowych

- kompletny – wśród elementów systemu, poza obniżonymi, rewizyjnymi oraz studzienkami (do podłączenia do kanalizacji) znajdują się elementy zakrzywione o promieniach: zewnętrzne 7-6 m, 10-8 m, 21-11 m, oraz wewnętrznym 25-11 m

- estetyczny kształt i właściwa kolorystyka dostosowana do typowych materiałów używanych w budownictwie drogowym

Zastosowanie

Miejsce przejść dla pieszych

System posiada kompatybilne z kanałami krawężnikowymi ACO KerbDrain elementy przejściowe obniżające krawężnik w miejscu przejścia dla pieszych. Jest to rozwiązanie stanowiące ułatwienie przejazdu wózkom inwalidzkim, wózkom dziecięcym i rowerom.

Połączenie z systemem odwodnienia ulicy

Na skrzyżowaniach ACO KerbDrain 480 może być instalowany w poprzek jezdni dzięki tzw. kanałom połączeniowym, które zapewniają odprowadzenie zebranej wody poniżej nawierzchni. Równocześnie spełniają one funkcję odwodnienia liniowego w ulicy. Odwodnienie może być też przeprowadzony pod jezdnią przy pomocy rury Ø150 obudowanej betonem lub elementem zamkniętym kanału, jak również połączone bezpośrednio do studzienki deszczowej.

Rondo z promieniem zewnętrznym i wewnętrznym

ACO KerbDrain można zastosować do prostego i szybkiego odwodnienia rond ze zminimalizowaniem ilości studzienek. W tym wypadku stosuje się kombinację studzienek i elementów rewizyjnych. W razie potrzeby można też zastosować elementy w kolorach czarnym i białym.

Przystanki autobusowe lub miejsca odbioru podróżnych

Odwodnienie do wewnątrz w kierunku otworów wlotowych elementów ACO KerbDrain połączonych z kanalizacją podziemną w kombinacji z klasycznym krawężnikiem.

Parkingi samochodowe

Jako alternatywa do odwodnienia liniowego przechodzącego przez środek parkingu można zastosować kombinację ACO KerbDrain zabudowanego na obrzeżu parkingu, oraz klasycznego ACO DRAIN wbudowanego w placu postojowym. Specjalne kolorowe elementy ACO KerbDrain mogą służyć do oznaczenia sfer bezpieczeństwa oraz dróg ewakuacyjnych w zależności od wymagań obiektu.

Źródło: Materiały Firmy ACO

Lat działalności

Dostawców

Produktów