ACO SPORT® - odwodnienia obiektów sportowych

ACO SPORT® System 1000

odwodnienia liniowe obiektów sportowych ACO SPORT

Szczególnie ważne jest zapewnienie szybkiego odprowadzenia wody deszczowej z bieżni i boiska, dzięki czemu zawody sportowe mogą odbywać się także przy niesprzyjającej pogodzie.

Do odwodnienia bieżni lekkoatletycznej najczęściej stosuje się ACO SPORT System 1000. Składa się on z:

- korytek polimerbetonowych otwartych wraz z przykryciami z tworzywa sztucznego
- korytek polimerbetonowych szczelinowych


Oprócz funkcji odwodnienia system ten spełnia rolę linii ograniczającej bieżnię od strony wewnętrznej – zgodnie z przepisami IAAF.

Korytka i przykrycia mają długość 100 cm i występują jako odcinki proste oraz łukowe o promieniu 36,5 m (na życzenie może być inny promień). Zebrana woda jest odprowadzana do skrzynek odpływowych podłączonych do kanalizacji deszczowej.

Różnorodność elementów umożliwia optymalną zabudowę kanału z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni bieżni i ewentualnej różnicy wysokości między bieżnią a przyległym obszarem.

Korytka szczelinowe przeznaczone są do wbudowania w bieżni położonej na tej samej wysokości co przyległy segment. W zależności od potrzeby mogą zostać pokryte 13 mm warstwą sztucznej nawierzchni lub zostać wyposażone w przykrycia z tworzywa sztucznego czy w nakładany profil elastyczny (strefy przejściowe).

Korytka otwarte w odróżnieniu od korytek szczelinowych zawsze muszą posiadać przykrycie z tworzywa sztucznego. Mogą być wbudowane na całym obwodzie bieżni z wyjątkiem stref przejściowych dla sprzętu (maszyny do pielęgnacji) i ludzi.

W przypadkach gdy poziom bieżni znajduje się 5 cm poniżej poziomu boiska względnie innego przylegającego segmentu płyty stadionu należy stosować korytka otwarte z jednostronnie podwyższoną krawędzią boczną stanowiącą oparcie dla murawy.

ACO SPORT® System 6000

odwodnienia liniowe obiektów sportowych ACO SPORT

Korytka i krawężniki przystosowane do mocowania sztucznej murawy.

Dla stadionów piłkarskich posiadających boisko pokryte murawą z tworzywa sztucznego skonstruowano system korytek z niezależnym od rusztu mechanizmem mocowania murawy.

Takie rozwiązanie zapewnia zarówno szybkie odprowadzenie wody z płyty boiska i przyległego obszaru, jak też gwarantuje uzyskanie wymaganego stopnia naciągnięcia sztucznej murawy na jej zakończeniach.

Kanał LW 100 K z szyną mocującą, dla sztucznej trawy wypełnianej piaskiem.

Murawa pozostaje napięta również podczas czyszczenia kanału, tj. po zdjęciu rusztów z korytek.

Podobnie jak przy odwadnianiu bieżni, woda zebrana w kanale odprowadzana jest do systemowych skrzynek odpływowych z koszem osadczym i dalej do kanalizacji deszczowej.

ACO SPORT® System 7000

odwodnienia liniowe obiektów sportowych ACO SPORT

Na nowoczesnych obiektach lekkoatletycznych w rejonie zeskoczni dla skoku w dal i trójskoku często występuje konieczność zapewnienia skutecznej ochrony kosztownych wykładzin z tworzyw sztucznych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem przez ziarna piasku.

Problem ten rozwiązuje się poprzez wbudowanie tzw. łapaczy piasku wokół zeskoczni, z wyłączeniem odcinka od strony rozbiegu.

Łapacz piachu składa się z:

- korytek wykonanych z polimerbetonu
- przykrycia w postaci rusztu oczkowego ze stali ocynkowanej
- maty gumowej koloru czarnego

W skład systemu wchodzą:

- obrzeża elastyczne
- obrzeża elastyczne – narożniki
- elastyczny łapacz piachu z rusztem i matą gumową

Źródło: Materiały Firmy ACO

Lat działalności

Dostawców

Produktów