Geowłókniny

Geowłókniny, geosiatki, geotkaniny, geomaty

Geowłókniny mają bardzo szerokie zastosowanie:

- systemy zagospodarowania wody deszczowej
- budowa dróg i autostrad
- budowa parkingów, lotnisk, boisk sportowych i kortów tenisowych
- umacnianiu nasypów, skarp, wałów, brzegów rzek
- przy budowie wysypisk komunalnych
- przy budowie systemów drenarskich
- filtracja dachów "zielonych"
- usztywnienie oczek wodnych
- przy budowie podtorzy linii kolejowych i tramwajowych

Funkcje jakie spełniają geowłókniny

- wzmacnianie konstrukcji, zmniejszenie naprężeń
- filtracja ,uniemożliwienie przedostawania się cząstek gruntu
- drenaż
- separacja gruntów o zróżnicowanym uziarnieniu
- ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym

Lat działalności

Dostawców

Produktów