Odwodnienia tunelowe

odwodnienia tunelowe

Odwodnienia tunelowe stosowane są do odwadniania tuneli i dróg prowadzonych w głębokim wykopie i zgłębieniach terenu. System odwodnień tunelowych składa się z kanałów ze specjalną horyzontalną szczeliną, której zadaniem jest szybkie oraz równomierne zbieranie i odprowadzanie wód deszczowych, kanałów bez szczelin , studzienek rewizyjnych i kontrolnych oraz zaślepek. System odwodnienia tunelowego spełnia swoje zadanie w terenach o największym obciążeniu hydraulicznym.

Kanały wykonane są z polimerbetonu o wysokości 58 cm, długości 250cm i szerokości 37cm (szerokość w świetle 23cm)

Lat działalności

Dostawców

Produktów