Odwodnienia mostów i wiaduktów HD-PE

odwodnienie mostów, odwodnienie wiaduktów, odwodnienia kładek, hd-pe, pe-hd, wavin, sączki, rury

W skład systemu wchodzi kompletny asortyment rur i kształtek HD-PE oraz specjalny system mocowania. Rury i kształtki wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HD-PE) posiadają szereg certyfikatów krajowych i międzynarodowych, w tym aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. System przeznaczony jest do odwadniania mostów, wiaduktów oraz innych drogowych obiektów inżynierskich.

Niezawodny system odwodnienia mostów i wiaduktów z HD-PE

Zastosowanie
System odwodnień wiaduktów i mostów HD-PE służy do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z:

- mostów
- wiaduktów
- kładek i innych obiektów inżynierskich

Elementy systemu

- rury z HD-PE (polietylenu wysokiej gęstości) w kolorze czarnym, w zakresie średnic od 40-315 mm w sztangach o długości 5m
- kształtki z HD-PE w kolorze czarnym, w zakresie średnic od 40 do 315 mm
- specjalny system mocowań

Rury i kształtki systemu mogą być ze sobą łączone poprzez zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie elektrooporowe, za pomocą kielicha kompensacyjnego lub mufy termokurczliwej. Do mocowania instalacji wykorzystywane są uchwyty rurowe z konfiguracją różnorodnych zawiesi wykonanych ze stali, umożliwiających dostosowanie sposobu podwieszenia instalacji do konstrukcji obiektu.

Atesty i badania

- aprobata techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów AT/2005-03-1894
- rury i kształtki produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1519:199

Zalety HD-PE

Lat działalności

Dostawców

Produktów