System skrzynek Wavin Q-BB

Skrzynki nieinspekcyjne Wavin Q-BB są kompatybilne z systemem Wavin Q-Bic. Można je stosować samodzielnie lub w kombinacji z inspekcyjnymi skrzynkami Wavin Q-Bic (zastosowanie układu mieszanego daje możliwość inspekcji całego rozwiązania).

Każda skrzynka Q-BB ma pojemność 413 litrów i efektywną pojemność magazynowania na poziomie 96%.

Konstrukcja skrzynek retencyjno-rozsączających Wavin Q-BB zaprojektowana jest pod kątem zachowania odporności na zniszczenia zarówno od obciążeń statycznych (przykrywający i otaczający je grunt), jak i od obciążeń dynamicznych (ruch pojazdów). Dzięki temu skrzynki Wavin Q-BB idealnie nadają się do stosowania w obszarach wzmożonego ruchu kołowego, jak np. parkingi, podjazdy czy drogi dojazdowe, a także do zabudowy w terenach nieutwardzonych, np. poboczach dróg i autostrad.

Źródło: Wavin

Lat działalności

Dostawców

Produktów