Skrzynki Wavin Aquacell (Azura)

System Aquacell (Azura) przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez rozsączanie i retencję. Dzięki skrzynkom rozsączającym powstają podziemne obszary magazynowania, a następnie woda deszczowa wsiąka w grunt. Instalacja skrzynek połączona jest od strony dopływu z systemem odprowadzania wody deszczowej z dachu (tj. rynnami i rurami spustowymi) lub z powierzchni utwardzonych terenu. Oferta systemu Azura zgodna jest z AT/2002-03-1213 wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal" w Warszawie.

Zalety systemu zagospodarowania wody deszczowej Wavin Aquacell / Azura

- możliwość rozsączania wody deszczowej na małej powierzchni działki,
- rozsączanie pionowe i poziome,
- łatwy montaż,
- 43% ścian skrzynek zawiera otwory,
- łatwość w budowaniu modułowym,
- 4 otwory fi 160 - możliwość podłączenia się na różnej wysokości do skrzynki,
- redukcja kosztów związanych z odprowadzaniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
- odporność na krótkotrwałe obciążenie
- dopuszczalne 200 kPa,
- doczyszczanie tlenowe w warstwie glebowej.

Skrzynka rozsączająca:

Materiał - PP
Waga - 8,5 kg
Wymiary - 500x1000x400 mm
Pojemność - 200 l

Źródło: Materiały Firmy Wavin Metalplast-Buk

Lat działalności

Dostawców

Produktów