System skrzynek Wavin Q-bic

Przechwytywanie i rozsączanie wody deszczowej to dziś istotne elementy nowoczesnego jej zagospodarowania. Wavin, wprowadzając na rynek nowatorski system skrzynek, wyznaczył nowe techniczne standardy w tym zakresie. Bazując na doświadczeniach oraz uwzględniając wymagania klientów, Wavin opracował nowe skrzynki Wavin Q-Bic. To całkowicie nowy element konstrukcyjny, który w zależności od sposobu zabudowy (położenia skrzynki) pełni różne funkcje w instalacji odwadniającej. I tak każdy Q-Bic może pełnić funkcję szybu, przyłącza, inspekcyjną, oczyszczania lub po prostu magazynowania wody. Dzięki temu nawet duże instalacje po raz pierwszy stają się dostępne dla kamer inspekcyjnych i urządzeń oczyszczających.

Zalety systemu

1. Przyłącza i otwory dostępowe w rozmiarze do DN 600 są teraz możliwe niemal w każdym miejscu instalacji odwadniającej.

2. Dostęp do wbudowanego szybu odbywa się przez rurę trzonową.

3. Dzięki systemowi Soft Glide możliwe jest łatwiejsze wprowadzenie kamer inspekcyjnych i urządzeń oczyszczających do instalacji odwadniającej.

4. Wielkowymiarowe kanały o średnicy ponad 500 mm umożliwiają niemal nieograniczony wgląd w cały system.

5. Przy użyciu Wavin Q-Bic można budować instalacje retencyjne we wszelkich możliwych rozmiarach. Woda deszczowa może być odprowadzana z wyhamowaniem i opóźnieniem czasowym do kanalizacji lub rozsączana w warstwie podpowierzchniowej.

Lat działalności

Dostawców

Produktów