Systemy odwodnienia dachów: system rynien PVC oraz podciśnieniowego odwodnienia dachów QuickStream

Odwodnienia dachu

Geberit Pluvia to system podciśnieniowego odprowadzania wody deszczowej z dachów płaskich. Niezawodny, ekonomiczny i zapewniający architektom maksymalną swobodę projektowania.

System Wavin QuickStream jest przeznaczony do odprowadzania wody deszczowej z dachów obiektów o różnym przeznaczeniu: hal przemysłowych, centrów handlowych, małych obiektów przemysłowych oraz tarasów, parkingów lub innych powierzchni o specyficznym przeznaczeniu i konstrukcji. W porównaniu z układem tradycyjnym (grawitacyjnym) system podciśnieniowy oferuje nawet kilkukrotnie większą wydajność odprowadzania wody z dachu przy mniejszej ilości pionów i mniejszych średnicach instalacji

Systemy rynnowe Kanion produkowane są z barwionego w masie, wysokoudarowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu – uPVC, dzięki czemu rynny są lekkie i wytrzymałe oraz nie ulegają korozji mechanicznej ani chemicznej. Kanion gwarantuje wysoką efektywność odprowadzania wody deszczowej, nawet podczas bardzo ulewnych deszczy. Poszczególne elementy systemu łączone są ze sobą na wcisk, klejone są jedynie denka zewnętrzne. Oferujemy pięć systemów rynnowych o różnych wymiarach i kolorach

Szczegóły systemów

Lat działalności

Dostawców

Produktów