Pompy ciepła dużej mocy

Pompa ciepła dużej mocy plus zasobnik lodowy

Wraz z systemem zasobnika lodowego firma Viessmann udostępnia atrakcyjne źródło ciepła dla pomp ciepła solanka/woda: Gruntowa komora podgrzewacza i solarny absorber powietrza są stosowane jako ekonomiczna i niewymagająca zezwolenia alternatywa dla gruntowej sondy ciepła lub kolektora gruntowego. Jako źródło ciepła wykorzystywane są jednocześnie powietrze otoczenia, promieniowanie słoneczne i gleba.

Pompy ciepła dużej mocy

Ogrzewanie energią odnawialną pozyskiwaną z natury – także w dużym zakresie mocy nawet do 2 MW

Pompy ciepła dużej mocy - modele