Co to jest współczynik COP pompy ciepła?

Wybierając pompę ciepła decydujemy się na wysokosprawne urządzenie grzewcze, które nie tylko pozwala na energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie naszych domów, ale również przyjazne środowisku, ponieważ wykorzystujemy energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie lub wodzie. Warto jednak zadbać, by pompa ciepła pracowała jak najbardziej efektywnie i w tym celu powstał stopień efektywności COP.

Co to jest stopień efektywności COP pompy ciepła?

Stopień efektywności COP pompy ciepła (COP = Coefficient of Performance) jest stosunkiem oddawanego ciepła do pobranej mocy (ilość prądu zużywana przez pompę ciepła). Roczny stopień pracy to średnia wszystkich wartości COP w okresie roku. Dzięki COP możemy porównać efektywność pomp ciepła, lecz należy pamiętać, że wartość ta jest miarodajna przy określonych temperaturach w danym punkcie pracy.

Od czego zależy współczynnik COP pompy ciepła?

Oprócz wewnętrznej sprawności samego urządzenia, COP zależy od temperatury dolnego źródła ciepła, czyli w przypadku pomp gruntowych – gruntu lub wody, a powietrznych – powietrza zewnętrznego i jej stosunku do temperatury czynnika zasilającego naszą instalację grzewczą. Im mniejsza jest różnica między tymi temperaturami, tym wyższa jest sprawność dostarczania ciepła do obiektu.

COP maleje ze spadkiem temperatury dolnego źródła ciepła i wzrostem temperatury w naszym układzie centralnego ogrzewania.

Dobór pompy ciepła

Lat działalności

Dostawców

Produktów