Pompy ciepła Vitocal firmy Viessmann.

Pompy ciepła

Pompy ciepła z roku na rok są coraz częściej wybieranymi urządzeniami grzewczymi. W Polsce pompy ciepła pojawiły się na początku lat 90. Od tego czasu dzięki postępowi technologicznemu i nowym rozwiązaniom obecne pompy ciepła zapewniają cichą i wydajną pracę. Te nowoczesne urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, wykorzystują powietrze, grunt oraz wody podziemne.

Pompa ciepła pomimo wciąż większych nakładów inwestycyjnych niż w przypadku tradycyjnych kotłowni, jest obecnie najbardziej energooszczędnym i nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie techniki grzewczej. Biorąc pod uwagę zawirowania na rynkach innych paliw i stale rosnące ich ceny (zwłaszcza olej opałowy) tego typu rozwiązanie może okazać się opłacalne w perspektywie kilku lat działania pompy.

Źródła zasilania pomp ciepła

Najbardziej wydajne są pompy ciepła pobierające ciepło z wody i gruntu. Pompy ciepła pobierające ciepło z powietrza są mniej wydajne, ale koszty inwestycyjne przy zastosowaniu tego typu pomp są znacznie niższe z powodu braku konieczności wykonywania robót ziemnych.

  • ciepło z wody
  • ciepło z gruntu
  • ciepło z powietrza

Zastosowanie pomp ciepła

Pompy ciepła pozwalają na zasilenie instalacji centralnego ogrzewania, mogą służyć również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, podgrzewania wody w basenach i współpracować z klimatyzacją. W przypadku centralnego ogrzewania budynków, pompa ciepła najlepiej sprawuje się w instalacjach niskotemperaturowych (grzejniki niskotemperaturowe lub ogrzewanie płaszczyznowe np. ogrzewanie podłogowe, ścienne i sufitowe).

Pompy ciepła Vitocal firmy Viessmann

Pompy ciepła VITOCAL firmy Viessmann dostępne są w szerokim zakresie mocy oraz typów. Są to urządzenia przewidziane zarówno dla budynków indywidualnych, jak i większych obiektów budowlanych. W zależności od wymaganych parametrów pracy, dobrać można urządzenia zapewniające standardowe temperatury zasilania, jak i podwyższone do 65 oC. Pompy ciepła VITOCAL mogą pracować samodzielnie lub w połączeniu z dodatkowym tradycyjnym źródłem ciepła, jakim jest np. kocioł grzewczy.

Ogólne zasady działania pomp ciepła

I. Parowanie
Do parownika trafia chłodny czynnik roboczy, jest to najczęściej ciekły freon lub amoniak o niskim ciśnieniu. Pod wpływem ciepła dostarczonego z dolnego źródła czynnik roboczy paruje.

II. Sprężanie
Będąc pod postacią gazową trafia on do sprężarki, która wykorzystując energię elektryczną podnosi ciśnienie i temperaturę czynnika roboczego.

III. Skraplanie
Dalej czynnik roboczy pod postacią gazu o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu trafia do skraplacza gdzie zmienia stan skupienia oddając energię cieplną do górnego źródła ciepła – instalacji grzewczej.

IV. Rozprężanie
Po wyjściu ze skraplacza czynnik roboczy jest cieczą o niskiej temperaturze ale o wysokim ciśnieniu. Przed powrotem do parownika ciśnienie obniżane jest w zaworze dławiącym.

Lat działalności

Dostawców

Produktów