Pompy ciepła Vitocal firmy Viessmann.

Pompy ciepła

Pompy ciepła z roku na rok są coraz częściej wybieranymi urządzeniami grzewczymi. W Polsce pompy ciepła pojawiły się na początku lat 90. Od tego czasu dzięki postępowi technologicznemu i nowym rozwiązaniom obecne pompy ciepła zapewniają cichą i wydajną pracę. Te nowoczesne urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, wykorzystują powietrze, grunt oraz wody podziemne.

Pompa ciepła pomimo wciąż większych nakładów inwestycyjnych niż w przypadku tradycyjnych kotłowni, jest obecnie najbardziej energooszczędnym i nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie techniki grzewczej. Biorąc pod uwagę zawirowania na rynkach innych paliw i stale rosnące ich ceny (zwłaszcza olej opałowy) tego typu rozwiązanie może okazać się opłacalne w perspektywie kilku lat działania pompy.

Źródła zasilania pomp ciepła

Najbardziej wydajne są pompy ciepła pobierające ciepło z wody i gruntu. Pompy ciepła pobierające ciepło z powietrza mają natomiast niższe koszty inwestycyjne z powodu braku konieczności wykonywania robót ziemnych.

  • ciepło z powietrza
  • ciepło z gruntu
  • ciepło z wody

Dobór pompy ciepła

Lat działalności

Dostawców

Produktów