Aquaset - uzdatnienie wody dla kotłowni

Stacje uzdatniania wody dla kotłowni

Aquaset - uzdatnienie wody dla kotłowni

Nowoczesne stacje uzdatniania wody przeznaczone do zasilania kotłowni

AQUASET 500 - dla kotłowni o mocy od 80 - 500 kW
AQUASET 1000 - dla kotłowni o mocy od 500 - 1000 kW
AQUASET 2000 - dla kotłowni o mocy od 1000 - 2000 kW

- Urządzenia zaprojektowane specjalnie dla potrzeb uzdatniania wody w kotłowni;
- Unikalne monosferyczne złoże filtracyjne - to zwiększona o ok. 10% wydajność i żywotność do 15 lat;
- Sterowanie elektroniczne „LOGIC” - inteligentna automatyka uruchamiająca proces regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody - zawsze w czasie najmniejszego poboru;
- Opatentowany system regeneracji złoża pracujący proporcjonalnie i przeciwprądowo, aby zminimalizować zużycie wody i soli oraz emisję ścieków;
- System automatycznej regeneracji złoża w przypadku braku poboru wody, pomocny w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża;
- Dostawa urządzeń kompletnie zmontowanych i gotowych do działania.

Lat działalności

Dostawców

Produktów