Czujniki i detektory gazów toksycznych i wybuchowych, detektory czadu, czujniki dymu.

Detektory i czujniki

Detektory gazów toksycznych i wybuchowych są niezbędnym elementem wyposażenia każdej kotłowni oraz obiektów mieszkalnych, biurowych czy przemysłowych. Oferujemy Państwu stacjonarne detektory gazów toksycznych i wybuchowych, które wykrywają i sygnalizują obecność w powietrzu gazów o stężeniach szkodliwych i zagrażających życiu i zdrowiu ludzi w ich miejscu przebywania (domu, pracy itp.).

Oprócz małych detektorów gazu mieszkaniowych posiadamy detektory, mogące współpracować w układzie detekcyjno-ostrzegawczym o obecności zagrażających substancji w powietrzu. Tego typu układy mogą składać się z detektora, elektrozaworu zlokalizowanego w punkcie kontrolno-pomiarowym, sygnalizatora akustycznego oraz modułu sterującego pracą elektrozaworu.

Domowe detektory tlenku węgla (czadu) oraz gazu ziemnego lub propanu-butanu sterowane są mikroprocesorem i mają możliwość współpracy z wieloma urządzeniami.

Lat działalności

Dostawców

Produktów