Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Wavin AS

Cicha kanalizacja wewnętrzna Wavin AS - antidotum na hałas kanalizacyjny

Wavin AS to system zaprojektowany i opatentowany przez inżynierów i specjalistów z firmy Wavin. Jest podkreśleniem dbałości o każdy szczegół i profesjonalizm oparty o kilkudziesięcioletnie doświadczenie w tej branży. Szeroka oferta produktowa rur i kształtek (do DN 200) pozwala na wykonanie każdego typu instalacji kanalizacji sanitarnej zarówno w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych czy budynkach wysokich i wysokościowych.

Wavin AS wykonany jest z astolanu – wzmocnionego minerałami tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu. Oprócz idealnych właściwości redukujących hałas Wavin AS jest również odporny na agresywne ścieki. Dotyczy to ścieków zarówno kwaśnych jak i zasadowych. Odporność systemu zawiera się w przedziale pH 2 do 12. Bardzo istotną zaletą systemu Wavin AS jest jego wysoka odporność termiczna. System jest odporny na ciągły przepływ ścieków gorących do temperatury 90oC i przepływ chwilowy ścieków o temperatury 95oC.

Najistotniejszą zaletą systemu Wavin AS jest niewątpliwie jego bezszumowość. Kluczowymi czynnikami mającymi wpływ na wysoką redukcję hałasu poprzez system WAVIN AS są: Wysoka gęstość materiału oraz grubość ścian rur i kształtek.

Dzięki wysokiej gęstości wynoszącej 1,9 g/cm3 (przy tradycyjnych systemach kanalizacyjnych z tworzyw wynosi ona około 1,0 g/cm3) oraz dużej grubości ścianek rur i kształtek systemu, Wavin AS gwarantuje wysoki stopień izolacji akustycznej. Hałas powietrzny zostaje „uwięziony” wewnątrz instalacji i nie wydostaje się poza nią.

Oprócz standardowych rur i kształtek w ofercie Wavin AS dostępne są:

- specjalne kształtki przejściowe na system kanalizacji wewnętrznej
- trójniki równoległe, przeznaczone do połączeń systemów zabudowy (np. misek ustępowych)
- kolana wentylacyjne przeznaczone do bocznej wentylacji pionu, minimalizujące zużycie kształtek

Uzupełnieniem systemu są kołnierze i opaski ogniochronne tworzące bierną ochronę przeciwpożarową.

Źródło: Materiały Firmy Wavin Metalplast-Buk

Lat działalności

Dostawców

Produktów