Kanalizacja wewnętrzna - rury i kształtki kanalizacyjne z PVC, PP i żeliwa

Kanalizacja wewnętrzna

Zadaniem kanalizacji wewnętrznej jest sprawne i szybkie usuwanie ścieków bytowo-gospodarczych poza obręb budynku do sieci kanalizacji zewnętrznej. Oferujemy Państwu systemy kanalizacji wewnętrznej z tworzyw sztucznych (PVC i PP) oraz kanalizację wewnętrzną żeliwną bezkielichową. Każdy z systemów obejmuje asortyment rur i kształtek kanalizacyjnych oraz innych niezbędnych elementów instalacji kanalizacyjnej.

Poznaj systemy kanalizacji wewnętrznej

Lat działalności

Dostawców

Produktów