Odżelaziacze wody

Odżelaziacze i odmanganiacze wody

Zbyt duża zawartość żelaza i manganu w wodach podziemnych sprawia, że ich wykorzystywanie dla celów przemysłowych czy komunalnych jest uciążliwe. Konieczne jest zatem usuwanie żelaza oraz manganu z wód, by nadawały się do spożycia oraz na cele technologiczne i gospodarcze. Dlatego w instalacjach wodociągowych należy stosuje się urządzenia do odżelaziania i odmanganiania wody

Na czym polega odżelazianie wody?

Woda odżelaziana jest poprzez utlenianie jonów żelaza Fe(II) z postaci rozpuszczonej do postaci nierozpuszczalnych jonów żelaza Fe(III) i usuwaniu wytrąconych związków wodorotlenku żelaza (III) z czystej wody w procesie filtracji. Aby do tego doszło niezbędne jest odpowiednie napowietrzenie wody, w tym celu wykorzystuje się zbiorniki hydroforowe w celu zapewnienia możliwie długiego kontaktu wody z powietrzem. Istnieje również możliwość napowietrzania chemicznego.

Odmanganianie wody

Proces odmanganiania zależy od odczynu wody. Najkorzystniej przebiega przy pH > 8. Sole manganu są bardziej trwałe od soli żelaza i hydrolizują trudniej. Skomplikowane reakcje chemiczne odmanganiania sprawiają, że poprawne i optymalne redukowanie manganu wymaga starannej obsługi i częstej kontroli urządzenia. Należy również zwrócić uwagę na zakłócenia w procesie odmanganiania, jakie mogą spowodować związki azotu znajdujące się w wodzie, a w szczególności amoniak. W tej sytuacji tlen, dostarczony w czasie napowietrzania, zużywany jest do ich utleniania, o nie do utleniania wodorotlenków manganu. Zachodzi wówczas potrzeba odpowiedniego zwiększania ilości dostarczanego tlenu.

Urządzenia

Odpowiedni model urządzenia zależy zatem od parametrów wody. Dobór odpowiedniej wielkości urządzenia rodzaju złoża filtracyjnego i typu sterowania przeprowadzany jest indywidualnie. W tym celu przeprowadzana jest analiza fizykochemiczna wody, brane pod uwagę jest również jednostkowe zużycie wody.

Jeżeli są Państwo zainteresowani urządzeniami do odżelaziania i odmanganiania wody, prosimy o kontakt

Lat działalności

Dostawców

Produktów