Zmiękczacze wody

Zmiękczacz wody Aquahome

Zmiękczacz wody - Aquahome

Nowoczesna stacja uzdatniania wody dla gospodarstw domowych, do zmiękczania wody wodociągowej i z indywidualnych źródeł.

Rozpuszczone sole wapnia (Ca) i magnezu (Mg), powodują tzw. „twardość wody”. Średnia twardość wody wodociągowej w Polsce wynosi 20°dH (stopni niemieckich):

- woda miękka: 4-8°dH
- woda twarda: 15-20°dH
- woda bardzo twarda: >20°dH
W gospodarstwach domowych z zastosowaną stacją uzdatniania, twardość wody wynosi 3 do 6°dH

Twarda woda w instalacji centralnego ogrzewania

Węglany wapnia i magnezu podczas ogrzewania wody wytrącają się i osadzają w postaci kamienia kotłowego:

- znaczne obniżenie sprawności cieplnej urządzeń – brak przenikania ciepła
- przedwczesne zużycie elementów grzewczych
- zwiększenie zużycia energii (1 mm osadu może powodować zwiększenie jej zużycia nawet o 10%), a tym samym zwiększone koszty ogrzewania
- niszczenie i pękania materiałów

Stacja uzdatniania wody Aquahome

- urządzenie specjalnie zaprojektowane dla gospodarstw domowych, przeznaczone do uzdatniania wody w instalacjach grzewczych i dla celów socjalno-bytowych
- Aquahome 10 - do zmiękczania wody wodociągowej w mieszkaniach domów wielorodzinnych
- Aquahome 20 - do zmiękczania wody wodociągowej dla gospodarstw do 4 osób
- Aquahome 30 - do zmiękczania wody wodociągowej dla większych gospodarstw domowych (powyżej 4 osób)
- Aquamix - do zmiękczania, odżelaziania i odmanganiania wody pochodzącej z indywidualnych ujęć
- unikalne monosferyczne złoże filtracyjne – zwiększona o ok. 10% wydajność i żywotność do 15 lat
- sterowanie objętościowe wspomagane komputerowym systemem „LOGIC”, optymalizuje koszty eksploatacji
- regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody – zawsze w godzinach najmniejszego poboru, np. w nocy
- system automatycznej regeneracji złoża przy braku poboru wody pomaga w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża
- łatwa obsługa i prosty montaż – urządzenia nie wymagają instalacji żadnych dodatkowych modułów przyłączeniowych

Korzyści:

- ochrona urządzeń grzewczych i instalacji przed kimaniem kotłowym
- spełnienie wymogów producenta kotłów dotyczących jakości wody
- zabezpieczenie przed pękaniem rur, zapewnienie właściwego przepływu wody w instalacji
- ochrona baterii, wanien, sanitariatów przed osadem i przedłużenie ich żywotności
- ochrona urządzeń myjących naczynia, czajników i ekspresów do kawy oraz przedłużenie ich żywotności
- zapobieganie osadom na umytych naczyniach
- poprawa jakości, wyglądu i smaku przygotowywanych potraw i napojów
- ochrona pralki i przedłużenie jej żywotności
- poprawa jakości odzieży po praniu
- ochrona skóry przed wysuszeniem i detergentami
- ochrona rąk przy sprzątaniu
- mniejsze zużycie (do 60%) chemicznych środków czyszczących (proszki do prania, mydła itd.), przy jednoczesnym wzmocnieniu siły ich działania

Zakres dostawy:

- stacja zmiękczania wody ze sterowaniem objętościowym
- zawór obejścia by-pass
- zawór regulacji twardości wody
- zabezpieczenie antyprzelewowe
- wąż odprowadzania popłuczyn
- filtr I 25-50 (Aquahome 10, 20)
- filtr automatyczny Epurion Plus (Aquahome 30, Aquamix)

Lat działalności

Dostawców

Produktów