Armatura

Armatura Kraków S.A. należy do wiodących polskich producentów armatury sieci sanitarnej i grzejników centralnego ogrzewania.

Wysokie wymagania jakościowe naszych klientów spowodowały, że zagadnienia jakości są nadrzędnym zadaniem w działalności naszej firmy. W tym celu określono i wdrożono Politykę Jakości, opracowany i wdrożony został System Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. System opisują następujące dokumenty: Księga Jakości Procedury Instrukcje.

źródło: Armatura

Lat działalności

Dostawców

Produktów