Idmar

Firma IDMAR jest jednym ze znaczących producentów przemysłowej armatury instalacyjnej na polskim rynku. Wybudowanie nowych hal produkcyjnych, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, w tym ze sterowaniem numerycznym, zatrudnienie inżynierów-specjalistów, utworzenie laboratorium pomiarowego, podniesienie umiejętności zawodowych to najważniejsze czynniki, które pozwoliły na produkcję armatury według najnowocześniejszych technologii, nie odbiegających od stosowanych w krajach zachodnich.

Aby potwierdzić wysoką jakość swoich wyrobów "IDMAR" wdrożył i certyfikował system zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Jest to jeden z pierwszych w Polsce certyfikatów przyznany producentowi armatury instalacyjnej. Ponadto wszystkie wyroby ZPU "IDMAR" posiadają właściwe certyfikaty i atesty wydane przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" , Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Techniki Sanitarnej i Grzewczej.

Produkcja firmy Idmar to m.in. kurki do:

gazu
wody
pary
instalacji ciepłowniczych
wentylacji i klimatyzacji
propanu butanu
produktów ropopochodnych
petrochemii
substancji chemicznych
i wielu innych

źródło: Idmar

Lat działalności

Dostawców

Produktów