Ecol-Unicon

Ecol-Unicon to najbardziej rozpoznawalna marka w dziedzinie technologii oczyszczania ścieków w Polsce. Oferta Spółki bazuje na własnej produkcji prefabrykatach betonowych - głównie studni, które wyposażone w różnorodne rozwiązania technologiczne, stanowią szeroką gamę urządzeń.

Ecol-Unicon oferuje również kompleksowe realizacje inżynierskie. Pion Realizacji Inżynierskich opracowuje rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej, przygotowuje koncepcje, projekty i przeprowadza wykonawstwo wszelkich inwestycji związanych z inżynierią środowiska.

źródło: Ecol-unicon

Lat działalności

Dostawców

Produktów