Sienkieiwcz

Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o. o. jest wiodącym producentem prefabrykatów betonowych na rynku. Na wszystkie produkowane wyroby firma posiadaa wymagane certyfikaty instytucji takich jak Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Kolejnictwa, Państwowy Instytut Higieny, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

Obecna produkcja firmy Sienkiewicz obejmuje:

- kompletne studnie różnych średnic stosowane w kanalizacji, odwodnieniu dróg i autostrad, w tym również z kinetą monolityczną wykonaną z betonu samozagęszczalnego,
- obudowy separatorów , oczyszczalni ścieków, przepompowni,
- wielkowymiarowe zbiorniki o przekroju kolistym oraz prostokątnym,
- zbiorniki składane o pojemności od 10 m3 do 24 m3 stosowane w rolnictwie, ochronie p.poż. i budowie szamb,
- przepusty drogowe kwadratowe różnych wymiarów stosowane w budownictwie drogowym i kolejowym, drogowe płyty przejazdowe, oraz elementy peronowe stosowane w budownictwie kolejowym,
- elementy do budowy kanalizacji bezwykopkowej,
- prefabrykaty wg KPED stosowane przy budowie dróg i autostrad,
- inne nietypowe prefabrykaty betonowe i żelbetowe.

źródło: Sienkiewicz

Lat działalności

Dostawców

Produktów