Wavin

Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o to doświadczony producent i dostawca wysokiej jakości rozwiązań i systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Firma operuje na dwóch rynkach: instalacyjno-budowlanym oraz infrastrukturalnym. Na rynku instalacyjno-budowlanym jest dostawcą kompletnych systemów instalacyjnych do doprowadzania wody do budynku, jej transportu wewnątrz domu, ogrzewania oraz odprowadzania ścieków i wód deszczowych. Na rynku infrastrukturalnym jest ekspertem w dziedzinie systemów kanalizacji zewnętrznej, zarówno ściekowej, jak i deszczowej, drenażu, odwodnień dróg i mostów, a także systemów ciśnieniowych do przesyłania wody.

Firma Instalacja jest autoryzowanym dystrybutorem produktów Firmy Wavin Metalplast-Buk

Produkty z oferty firmy Wavin

Systemy instalacyjne dla budownictwa
Kanalizacja wewnętrzna
Podciśnieniowe odwadnianie dachów
Instalacje sanitarne i grzewcze
System rynnowy Kanion

Systemy infrastrukturalne
Intesio - zagospodarowanie wody deszczowej
Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna i studzienki kanalizacyjne
Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur dwuściennych
Odwodnienia mostów i wiaduktów
Systemy ciśnieniowe
Systemy do renowacji rurociągów
Skrzynki retencyjno - rozsączające Aquacell (Azura) i Qbic
Systemy drenarskie
Separatory
Geokompozyty
Przepompownie

źródło: Wavin

Lat działalności

Dostawców

Produktów