Amiblu

Amiblu
Amiblu Poland Sp. z o.o.
https://www.amiblu.com/pl/

Amiblu jest największym, cenionym na świecie dostawcą rur i rozwiązań GRP w technologii Hobas (ciętego włókna szklanego, termoutwardzalnych żywic np. nienasyconych żywic poli- lub winyloestrowych metodą odlewania odśrodkowego), wypełniaczy mineralnych i piasku kwarcowego) oraz Flowtite (z żywic, włókna szklanego, piasku metodą ciągłego nawijania włókien) .

Produkty z GRP:

 • rury bezciśnieniowe GRP
 • rury ciśnieniowe GRP
 • rury przeciskowe GRP
 • rury niekołowe (NC)
 • łączniki GRP
 • kształtki GRP

Zastosowania produktów z GRP:

 • Kanalizacja
 • woda pitna
 • instalacje bezwykopowe
 • elektrownie wodne
 • systemy przelewowe dla kanalizacji ogólnospławnej (CSO) z retencją zanieczyszczeń
 • irygacja
 • NC Line
 • rury specjalne
 • przemysł

Lat działalności

Dostawców

Produktów